Välkommen till årsmöte och årets första föreläsning!

Ulf Palmenfelt, professor emeritus som inte torde behöva någon närmare presentation, talar om Folksägner som historisk källa vid Historiska på Gotland årsmöte tisdag 22 februari kl 18.00 i Studiefrämjandets lokaler Mejerigatan 1, Visby, ett par hundra meter från Söderport och Kajsarn-parkeringen.

Arbetet med ett nytt nummer av föreningens årsskrift GUSEM har nu dragit igång. Skribenter är vidtalade och vi planerar att GUSEM 12 skall komma ut i början av hösten.

För att klara GUSEM ekonomiskt behöver vi många fler medlemmar som betalar medlemsavgiften på 200 kronor som inkluderar ett exemplar av Gusem.

Vi vill därför uppmana alla att så snart som möjligt betala medlemsavgiften på 200 kronor till bankgiro 332-7913 och uppge namn, e-postadress och postadress. Den som så vill får gärna plussa på summan med en valfri gåva. Uppmana vänner och bekanta att också bli medlemmar och stödja fortsatt utgivning av Gusem.

Vi ses den 22 februari!

Styrelsen

Weimarrepubliken och dess fiender

Under hösten kommer Historiska föreningen på Gotland att hålla tre möten med föreläsningar. Det första mötet blir måndag 20 september kl 19.00 i Studiefrämjandets lokaler, Mejerigatan 1 i Visby.Då föreläser Robert Ahlman (fil mag i historia och tidigare högskolelärare i ämnet) om ”Weimarrepubliken och dess fiender”. Fokus kommer att ligga på Weimarrepublikens komplicerade tillkomst vintern 1918 – 19, det bräckliga politiska läget under tjugotalet och republikens främsta motståndare samt slutligen hur republiken stegvis bröts ned 1930 – 33.Vi arbetar även med att årsskriften GUSEM skall kunna utkomma nästa år. För att klara detta ekonomiskt måste vi bli fler betalande medlemmar. Medlemsavgiften på 200 kronor betalas till bankgiro 332-7913, uppge namn och e-postadress.Välkomna!Kontaktuppgifter till styrelsen: ordförande Gunnar Öberg, gunnaroberg@telia.com, sekreterare Gunilla Jonsson, gunillajonsson@telia.com, kassör robertahlman@gmail.com.

Covid 19-pandemin har satt stopp för mycket under året. Men den har inte stoppat GUSEM vars elfte årgång utkommer i november.

I GUSEM 11 skriver Jörgen Hedman om svenskbybornas etablering på Gotland,  Michael F. Scholz om ”Tecknade serier som propagandavapen – Rysslandsbilden under andra världskriget”, Åke G. Sjöberg om ”Den blomstertid nu kommer” och vem som kan eller inte kan ha skrivit den samt Gunilla Jonsson om de två första tryckfrihetsåtalen mot pressen på Gotland. Båda åtalen väcktes 1822 och gällde Wisby tidning, medan den ännu var den enda tidningen på Gotland.

Dessutom kommer numret att innehålla ett index till de tio tidigare årgångarna av GUSEM.

Du som vill ha GUSEM 11 uppmanas att så snart som möjligt betala medlemsavgiften på 200 kronor till bankgiro 332-7913 och uppge namn, adress och e-postadress. Om alla dessa uppgifter inte får plats vid betalning via internet-bank var vänlig och maila dem till kassören robertahlman@gmail.com. Den som så vill får gärna plussa på summan med en valfri gåva.

Det finns en överhängande risk att GUSEM 11 blir den sista utgåvan och att föreningen upphör. Det behövs en ny redaktör efter Gunilla Jonsson som efter fem utgåvor meddelat att hon vill lämna redaktörsuppdraget och det behövs nya ledamöter i styrelsen som de senaste åren bestått av endast tre personer.

Du som vill göra en insats för att föreningen och GUSEM skall överleva uppmanas att kontakta någon av styrelsens ledamöter.

Historiska föreningen på Gotland

Gunnar Öberg                 Gunilla Jonsson                 Robert Ahlman

gunnaroberg@telia.com    gunillajonsson@telia.com  robertahlman@gmail.com                                                 

Välkommen på boksläpp

Torsdag 7 november kl 18.00 i Almedalsbiblioteket i Visby

presenterar Historiska föreningen på Gotland årets utgåva av GUSEM.

 

 

Artikelförfattarna Eva Sjöstrand, Olov Gibson och Idun Alfredsson Vinterros kommer att berätta om sina artiklar. Eva Sjöstrand skriver om den gotländske arkeologen Gabriel Gustafsson som ledde utgrävningarna av Norges finaste fornfynd Osebergsskeppet, Olov Gibson om det uråldriga instrumentet lyran vars form återfinns på äldre gotländska bildstenar och Idun Alfredson Vinterros om kvinnliga företagare i Visby under 200 år.

Bokens fjärde artikelförfattare konsthistorikern Gunnar Redelius avled kort efter att han levererat sin artikel som bland annat innehåller nytolkningar av utsmyckningen i några gotländska kyrkor. Gusems redaktör Gunilla Jonsson kommer att presentera Gunnar Redelius och hans artikel.

Medlemmar som betalat medlemsavgiften kan hämta sitt exemplar av Gusem vid boksläppet. De som ännu inte betalat har möjlighet att göra det vid boksläppet och få sin bok. Medlemmar som skall ha en bok men inte har möjlighet att komma till boksläppet får kontakta föreningens ordförande Gunnar Öberg, gunnaroberg@telia.com eller telefon 0707914349.