Weimarrepubliken och dess fiender

Under hösten kommer Historiska föreningen på Gotland att hålla tre möten med föreläsningar. Det första mötet blir måndag 20 september kl 19.00 i Studiefrämjandets lokaler, Mejerigatan 1 i Visby.Då föreläser Robert Ahlman (fil mag i historia och tidigare högskolelärare i ämnet) om ”Weimarrepubliken och dess fiender”. Fokus kommer att ligga på Weimarrepublikens komplicerade tillkomst vintern 1918 – 19, det bräckliga politiska läget under tjugotalet och republikens främsta motståndare samt slutligen hur republiken stegvis bröts ned 1930 – 33.Vi arbetar även med att årsskriften GUSEM skall kunna utkomma nästa år. För att klara detta ekonomiskt måste vi bli fler betalande medlemmar. Medlemsavgiften på 200 kronor betalas till bankgiro 332-7913, uppge namn och e-postadress.Välkomna!Kontaktuppgifter till styrelsen: ordförande Gunnar Öberg, gunnaroberg@telia.com, sekreterare Gunilla Jonsson, gunillajonsson@telia.com, kassör robertahlman@gmail.com.