Kontakt

Föreningens styrelse nås enklast per e-post.
Ordförande Gunnar Öberg
e-post: gunnaroberg@telia.com

Kassör Robert Ahlman
e-post: robertahlman@gmail.com

Ledamot Gunilla Jonsson
e-post: gunillajonsson@telia.com