Historiska Föreningen på Gotland. Alumnerna.

Föreningen har sitt säte i Visby. Historiska föreningen vid Högskolan på Gotland bildades den 12 juni 2008, den döptes om i samband med övergången till Uppsala Universitet till Historiska Föreningen på Gotland. Alumnerna.

Föreningen ger ut tidskriften GUSEM (Gutilandorum universitas scholarium et magistrorum, sammanfattningen av lärare och lärjungar med gotländsk anknytning). Den håller månadsvisa diskussionsaftnar och organiserar seminarier. Föreningen synliggör sig genom att vara med på den under våren återkommande bokmässan på Almedalsbiblioteket i Visby.