Historiska föreningen på Gotland

Föreningen bildades år 2008 under namnet Historiska föreningen vid Högskolan på Gotland men har sedan bytt namn till Historiska föreningen på Gotland.  

Föreningens vill främja historisk forskning om Gotland och av forskare med anknytning till ön och med årsskriften GUSEM spegla bredden på den gotländska historieforskningen.

Förutom utgivningen av GUSEM arrangerar föreningen föreläsningar och andra för ändamålet lämpliga aktiviteter.

Medlemsavgiften för år 2022 är 200 kronor och berättigar till ett exemplar av GUSEM 12 som utkommer till hösten. För att bli medlem betala medlemsavgiften till bankgiro 332-7913 och uppge namn, adress och e-postadress. Om alla dessa uppgifter inte får plats vid betalning via internet-bank var vänlig och maila dem till kassören robertahlman@gmail.com.

För mer information om föreningen och om GUSEM kontakta föreningens ordförande Gunnar Öberg, gunnaroberg@telia.com, eller redaktören för GUSEM Gunilla Jonsson, gunillajonsson@telia.com.

För tidigare utgåvor av GUSEM kontakta föreningen.