Aktuellt

Covid 19-pandemin har satt stopp för mycket under året.                          Men den har inte stoppat GUSEM vars elfte årgång utkommer i november.

I GUSEM 11 skriver Jörgen Hedman om svenskbybornas etablering på Gotland,  Michael F. Scholz om ”Tecknade serier som propagandavapen – Rysslandsbilden under andra världskriget”, Åke G. Sjöberg om ”Den blomstertid nu kommer” och vem som kan eller inte kan ha skrivit den samt Gunilla Jonsson om de två första tryckfrihetsåtalen mot pressen på Gotland. Båda åtalen väcktes 1822 och gällde Wisby tidning, medan den ännu var den enda tidningen på Gotland.

Dessutom kommer numret att innehålla ett index till de tio tidigare årgångarna av GUSEM.

Du som vill ha GUSEM 11 uppmanas att så snart som möjligt betala medlemsavgiften på 200 kronor till bankgiro 332-7913 och uppge namn, adress och e-postadress. Om alla dessa uppgifter inte får plats vid betalning via internet-bank var vänlig och maila dem till kassören robertahlman@gmail.com. Den som så vill får gärna plussa på summan med en valfri gåva.

Det finns en överhängande risk att GUSEM 11 blir den sista utgåvan och att föreningen upphör. Det behövs en ny redaktör efter Gunilla Jonsson som efter fem utgåvor meddelat att hon vill lämna redaktörsuppdraget och det behövs nya ledamöter i styrelsen som de senaste åren bestått av endast tre personer.

Du som vill göra en insats för att föreningen och GUSEM skall överleva uppmanas att kontakta någon av styrelsens ledamöter.

Historiska föreningen på Gotland

Gunnar Öberg                 Gunilla Jonsson                 Robert Ahlman

gunnaroberg@telia.com    gunillajonsson@telia.com  robertahlman@gmail.com