Ny GUSEM på gång!

Det sjunde numret, och tillika sjunde årgången, av föreningens tidskrift, GUSEM, har nu kommit!
Innehåll: Mattias Legnér skriver om Behandlingen av kulturminnen under första världskriget: dokumentation, debatt, propaganda.

Thorgunn Snædal skriver Om de gotländska runorna.

Gunilla Jonsson skriver om Tryckerierna, tidningarna och tryckfriheten på Gotland under 1800-talets första decennier

GUSEM 7 finns att köpa i bokhandeln, på Landsarkivet och i Fornsalen. Den kan beställas från Bokhandeln Wessman & Pettersson, tel. 0498-21 11 12, fax. 0498-24 83 50, e-mail info@wessmanbok.se

Det är nu dags att förbereda nästa årgång. Vi inbjuder föreningens medlemmar men också vem som helst som kan känna sig manad att bidra med en artikel till GUSEM 8!

Huvudsyftet med tidskriften är att presentera den historiska forskning som pågår på och om Gotland och i synnerhet den som sker vid Campus Gotland Uppsala Universitet. Således innehåller skriften både forskning som handlar om Gotland och sådan som behandlar helt andra frågor och geografiska regioner. Forskning om Gotland som pågår vid annat lärosäte presenterar vi med glädje och har många år haft bidrag från sådana, både inrikes och utrikes.

Vi fortsätter gärna på temat i nr 7, ett historiskt perspektiv på förändringar i städers bebyggelse och de olika avsikter som kan ligga bakom. Särskilt gärna skulle vi ta emot bidrag som belyser förändringen av Visby innanför murarna. Som vanligt är vår ambition också att presentera aktuell forskning, om Gotland eller av forskare med någon form av gotlandsanknytning.

Stoppdatum för inlämning av artiklar är 2017-03-31. Vi uppmanar artikelförfattare att läsa igenom och följa våra skrivregler, som finns lätt tillgängliga på föreningens hemsida (http://www.historiskaforeningengotland.se/).

Artiklar skickas till föreningens ordförande, Torsten Daun på adress [förnamnefternamn1944]@[gmail.com] OBS! adressen före snabel-a skall skrivas i en följd utan punkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *