Diskussionsaftnar

Historiska Föreningen arrangerar diskussionsaftnar under höst och vår. Varje diskussionsafton har ett tema och tanken är att det skall bli en diskussion eller ett samtal om man så vill kring detta tema. Här nedan kommer en kort beskrivning av de diskussionsaftnar vi genomfört hittills, senast genomförda aftonen ligger längst upp.

Välkommen till Gråbo bibliotek i Visby måndagen den 31 oktober 2016 klockan 18,00. Professorn i internationell pedagogik, läroboksförfattaren och FN-medarbetaren Holger Daun kommer då tala om Afghanistan. Han har många års erfarenhet från landet, senast för några år sedan då han implementerade en masterutbildning där.

Höstens diskussionsaftnar börjar 21 september i år 2015.

21 september 2015 klockan 18 i föreläsningssalen vid Almedalsbibliotektes foajé, berättar Torsten Daun om hur man hittar artefakter från järnvägsepoken på Gotland.

19 oktober 2015 klockan 18 i föreläsningssalen vid Almedalsbibliotektes foajé, berättar Gunilla Jonsson om böcker, boksamlingar och bokägare på Gotland mellan åren 1680 – 1830

23 november 2015 klockan 18 i föreläsningssalen vid Almedalsbibliotekets foajé, talar Nils-Erik Norrby om miljöhistoria.

Försvar, förvaring eller företag.
Kastaler och kastalplatser på Gotland.
En diskussionsafton som hölls av Torsten Svensson.
Mycket har ordats om de gotländska kastalerna och den ursprungliga orsaken till att dessa byggts kan i mångt och mycket diskuteras. Detsamma gäller för deras datering som i den äldre forskningen ofta har fastslagits till att vara 1000-tal. Torsten Svensson har under pågående forskning funnit att antalet kastalplatser är fler än man kunnat tro. Dessutom bör frågan ställas om det verkligen en gång stått just en kastal på alla dessa platser.

Ett 30-tal åhörare hade kommit för att lyssna på och delta i diskussionsaftonen om kastaler som Historiska föreningen på Gotland höll på måndagskvällen den 16 februari 2015. Torsten Svensson, som höll i aftonen, förevisade ett stort antal bilder på byggnader som kunde tänkas vara kastaler. Redan från början av kvällen kom frågor om vad som definierar en kastal och det blev tydligt att det är en tolkningsfråga. Syftet med de gotländska kastaler har högst sannolikt varit ett annat jämfört med kastalerna på fastlandet. Den efterföljande diskussionen spred sig över ett brett område från när olika kastaler hade byggts till vad som förvarades i byggnaden och vem som hade nyckel till dessa.

Diskussionsafton - Torsten Svensson - Kastaler

Diskussionsafton – Torsten Svensson – Kastaler

En ljudupptagning från föreläsningen finns att hämta här:
http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20150216.mp3
(1 timme 38 minuter – mp3 – 230MB)

——————-

Nästa evenemang kommer att vara ett seminarium om Hansa med anledning av att det i år är 70 år sedan katastrofen. Seminariet kommer att genomföras den 23 november från klockan 12.30 i föreläsningssalen i Almedalsbiblioteket.

——————-

Begreppet Weimarrepubliken
Erik Tängerstad kommer att hålla i kommande diskussionsafton.
Så här beskriver han temat på diskussionsaftonen:
Temat skulle bli ”Begreppet Weimarrepubliken” Frågan jag tar upp och försöker besvara är när den första tyska republiken började kallas för Weimarrepubliken.
Under 1920-talet var staden Weimar raka motsatsen till staden Berlin och framför allt till den tyska republiken. Andra halvan av 1920-talet var nationalsocialisterna det dominerande partiet i staden Weimar. Åren 1930-31 fungerade Weimar som en slags generalrepetition för en kommande nazistisk diktatur. Före 1933 fungerade uttrycket ”Weimarrepubliken” (som första gången användes år 1929) som en självmotsägande ironi, eller rent av som en sarkasm – det var ett uttryck som beskrev en sjuk och självförstörande statsbildning
Det är först i efterhand, i synnerhet efter 1945, som man börjat tala om Weimarrepubliken.
Mitt föredrag kommer att handla om begreppshistoria och historieskrivning.

Erik Tängerstad - Weimarrepubliken - Diskussionsafton - Historiska föreningen på Gotland. Alumnerna.

Erik Tängerstad – Weimarrepubliken – Diskussionsafton – Historiska föreningen på Gotland. Alumnerna.

På onsdagen den 22 oktober hade ett femtontal personer uppsökt Uppsala Universitet Campus Gotland. Anledningen var att Erik Tängerstad höll en föreläsning, följt av diskussion, om begreppet Weimarrepubliken. Han inledde med att beskriva utvecklingen i landområdet som vi idag kallar Tyskland. Han övergick därefter till att spekulera kring grunderna till att begreppet uppstod och vad man i vanliga fall nu förknippar med begreppet. Han menade att begreppets ursprung egentligen kanske pekar på den direkta motsatsen mot hur vi idag använder begreppet. Den efterföljande diskussionen blev både livlig och mycket initierad. Många hade egna synpunkter på begreppet och hur vi använder det. Det fanns även utrymme för att diskutera angränsande frågor runt detta ämne. Sammantaget blev det en insiktsfull kväll med många perspektiv som speglades.

En ljudupptagning från föreläsningen finns att hämta här:
http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20141022.mp3
(1 timme 19 minuter – mp3 – 181MB (tyvärr tog batterierna slut innan diskussionen gjorde det))

D-afton Roma kloster

På tisdagen den 26 augusti hade 25 personer trotsat regnrusket under kvällen för att söka sig till Almedalsbibliotekets föreläsningssal för att delta i Historiska föreningens diskussionsafton. Ämnet för kvällen var Roma Kloster och dess forna egendomar i Estland. Föredragshållaren John Huttu berättade om de olika ägorna och deras betydelse för klostret. Många av åhörarna var väl insatta i ämnet så diskussionen efter föredraget blev bitvis väldigt livlig. Många olika perspektiv avhandlades, allt från sädeskornens förvaring, och hur man behandlade sädeskornen. Till om det, förutom munkar, även fanns nunnor vid egendomarna. Andra frågor rörde bland annat om gåvor kan ogiltigförklaras och huruvida produkterna från egendomarna exporterades. Diskussionens rörde även olik tolkningar av uppgifter och källor. Sammantaget blev det en givande afton om Roma Kloster som firar 850 år i år. Nästa diskussionsafton planeras genomföras den 23 september.

Tyvärr skedde ingen ljudinspelning vid denna diskussionsafton.

John Huttu talar om Roma Kloster

John Huttu talar om Roma Kloster

 

——————-

Får man sälja ut sitt kulturarv?
Måndagen den 10 mars genomförde Historiska Föreningen på Gotland. Alumnerna, en diskussionsafton med temat om huruvida man kan sälja ut kulturarvet. Föredragshållaren Torsten Svensson berättade om och visade bilder från hans utforskande av det gotländska kulturarvet som hamnat i museisamlingar på fastlandet.Torsten Svensson diskuterar frågeställningen kring försäljning av kulturarvsföremål.
Detta har varit och är en stor fråga inom den internationella kulturvården. Som exempel på internationellt märkvärdiga föremål som tagits från ursprungslandet och hamnat på främmande ort kan vi nämna Djävulsbibeln och Parthenonfrisen.
På Gotland berör det i första hand kyrkliga föremål som sålts eller donerats under 1800-talet. Försäljning har skett både till privatpersoner och museer. I vissa fall vet vi var föremålen befinner sig, i andra inte. Problemet med försäljning är i dag mer ett internationellt problem än ett nationellt och detta gäller då i synnerhet länder där lagstiftningen i det här fallet är svag.

Omkring femton åhörare deltog aktivt i diskussionen efteråt, många av deltagarna var mycket insatta och bidrog till intressanta inlägg och åsikter.

En ljudupptagning från föreläsningen finns att hämta här:
http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20140310.mp3
(1 timme 42 minuter – mp3 – 93MB)

——————-

D-afton Torsten Daun

Broar
Torsten Daun beskriver sitt diskussionsämne så här:
Det är något fascinerande med broar, de för samman människor och skapar nya möjligheter till kontakter. Alla färdas över dem, men få eller ingen klättrar ner i vattnet och beundrar deras skönhet. Själv har jag alltid fascinerats av broar och valv, utan att egentligen tänka på det. Vid en femtioårsfest vid Sixarve i Hejde, kom jag att titta närmare på den gamla bro som finns kvar efter att landsvägen fått ny dragning 1951 och en modern bro byggts.
Det slog mig att varje bro är en vacker konstruktion, något som man sällan tänker på. Inte heller ser man den från den vackraste sidan.
I min kommande bok presenterar 66 stenvalvbroar, varav många är äldre än Åkbron i Västergarn som har fått gälla för att vara den äldsta kvarvarande på ön.
Några av dessa broar kommer jag att prata om.

Måndagen den 3 februari 2014 genomförde Historiska Föreningen på Gotland, Alumnerna, en diskussionsafton med temat stenvalvsbroar och andra broar. Torsten Daun, som höll i diskussionsaftonen, berättade om och visade bilder på många av alla de drygt 60 broar som han har funnit runt omkring på Gotland. Även en bro på Fårö fanns med bland bilderna. De knappt fyrtio åhörarna deltog sedan aktivt i en diskussion som rörde allt från var ytterligare broar kunde hittas till hur rimligt det var att men, enligt den dokumentation som fanns, skulle lägga om en bro var tjugonde år. Tips och idéer om hur man kunde bevara och sprida denna forskning gavs också.

Torsten Daun - Stenvalvsbroar och andra broar, Historiska föreningen på Gotland

Torsten Daun – Stenvalvsbroar och andra broar, Historiska föreningen på Gotland

 

En ljudupptagning från föreläsningen finns att hämta här: http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20140203.mp3
(1 timme 17 minuter – mp3 – 71MB)

——————-

Jeanne D´Arc 600 år
Jakob Ringbom berättar om firandet av Jeanne d´Arcs födelse för 600 år sedan.
Jakob Ringbom besökte både hennes hemby i januari 2012 samt staden Orléans firande i maj samma år och doumenterade festligheterna kring helgonet. Firandet var inte minst en politisk angelägenhet då det också var valår i Frankrike.

Jakob Ringbom - Jeanne d'Arc 600 år

Jakob Ringbom – Jeanne d’Arc 600 år

Måndagen den 2 december 2013 genomförde Historiska Föreningen på Gotland, Alumnerna, en diskussionsafton med anledning av 600-årsfirandet av Jeanne d’Arcs födelse. Diskussionsledaren Jakob Ringbom berättade om hur firandet tog sig ut i Ftrankrike, dels i Jeanne d’Arcs födelseby och dels i en stad. Ett trettiotal personer hade mött upp för att lyssna på de målande berättelse om konrasterna mellan intensiteten i firandet och de legender som låg till grund till firandet. En initierad diskussion följde där åhörarna ställde frågor om runt ämnet.

Jakob Ringbom - Jeanne d'Arc 600 år

Jakob Ringbom – Jeanne d’Arc 600 år

Boken ”Jeanne – Av rädsla för eld” av Jakob Ringbom

En ljudupptagning från föreläsningen finns att hämta här: http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20131202.mp3
(1 timme 04 minuter – mp3 – 60MB)

——————-

Mellan draken, duvan, korset, lejonet och liljan – kring sydfransk medeltid
Georg Tordai, fil. mag. och teol.kand., föreläser under rubriken ”Mellan draken, duvan korset, lejonet och liljan – kring sydfransk medeltid” och vill öppna för diskussionsfrågan: Pekar sydfrankrikes intrikata medeltidshistoria på tänkbara utvecklingsvägar för dagens europeiska projekt?

Historiska föreningen vid Högskolan på Gotlands diskussionsafton den 28 oktober 2013

Historiska föreningen vid Högskolan på Gotlands diskussionsafton den 28 oktober 2013

Måndagen den 29 oktober genomförde Historiska föreningen vid Högskolan på Gotland en diskussionsafton med temat sydfrankrike på medeltiden. Ett tiotal personer hade mött upp för att lyssna till Georg Tordai när han beskrev olika utvecklingar i sydfrankrike under medeltiden. En del roliga historier flikades in bland annat om en stridselefant som vandrade runt i Europa, ett Europa som knappt sett elefanter sedan Hannibals tid. En livlig diskussion följde med bland annat språkfrågor och paralleller till Balkan.

En ljudupptagning från föreläsningen finns att hämta här: http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20131028.mp3
(1 timme 29 minuter – mp3 – 83MB)

——————-

Mördad och begravd på en parkeringsplats
Detta låter som en publikdragande, mer eller mindre sann kvällstidningsrubrik. I det här fallet är det dock med sanningen överensstämmande, även om inte parkeringsplatsen existerade när begravningen skedde och vad som räknas som mord kan ju också diskuteras. Trots att den engelska historien är relativt väl dokumenterad, så finns det fortfarande många historiska gåtor kvar att lösa. Några av dem berör kungarna Edward II, Henry VI, Edward IV, och Richard III. Maktspelet för de senare slutade i Rosornas krig, vilket var ett av de blodigaste krigen under medeltiden. Det finns även många frågor kring deras mystiska och fruktansvärda hädanfärd. Torsten Svensson håller i diskussionsaftonen.

Måndagen den 30 september genomförde Historiska föreningen vid Högskolan på Gotland en diskussionsafton med temat engelska kungar. Ett femtontal personer hade mött upp för att lyssna till Torsten Svensson när han berättade om olika skildringar om vad kungar gjort eller kanske har gjort. Han började vid 1200-talet och fortsatte till strax efter rosornas krig. Historierna kryddades av en del pikanta detaljer.

——————-

Tornet ropar efter hielp
Måndagen den 18 mars 2013 genomförde Historiska föreningen en diskussionsafton med temat renovering av kyrktorn genom tiderna. Ett drygt tiotal personer hade mött upp för att lyssna till Torsten Svensson när han berättade om olika torn på Gotland och vad som de har kunnat råkat ut för. Det framgick i hans berättelse att många torn har blivit skadade, företrädesvis av väder eller sättningar i marken. Han visade ett stort antal bilder på kyrkor så som de ser ut idag och hade i många fall ritningar eller bilder på hur kyrkorna kan ha sett ut eller har sett ut före förändringen av tornet ifråga. Åhörarskaran var initierad och ställde intressanta frågor.

En ljudupptagning från föreläsningen finns att hämta här: http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20130318.mp3
(1 timme 53 minuter – mp3 – 106MB)

——————-

Kalk- och cementindustrin på Gotland
Kalkindustrins och cementindustrins utveckling i allmänhet och på Gotland i synnerhet talade Malin Dahlström om med efterföljande diskussion vid Historiska föreningens arrangemang på måndagskvällen, den 28 januari. Ett trettiotal personer, många med gedigen kunskap i ämnet, hade mött upp för att lyssna på föredraget och delta i diskussionen. Dahlström beskrev hur utvecklingen fortskridit från sent 1800-tal fram till 1975. I utvecklingen fanns både hemliga avtal och kartellbindningar inblandade. Dahlström speglade många olika aspekter på industrin och dess utveckling. Efter föredraget följde en livlig diskussion där mötesdeltagarna ställde frågor om industrin förr i tiden men även lite mer dagsaktuella frågor.

Samarbete i cement- och kalkstensindustrin, 1890-1975, Malin Dahlström

Samarbete i cement- och kalkstensindustrin, 1890-1975, Malin Dahlström

En ljudupptagning från föreläsningen finns att hämta här: http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20130128.mp3
(1 timme 34 minuter – mp3 –

——————-

Spioner och spioneri
Spioneri och spioner var ämnet för dagen när Rolf K Nilsson talade i ett samarrangemang mellan föreningen Tidsresenärerna och Historiska föreningen vid Hgo på måndagskvällen den 17 januari. Drygt 50 personer kom för att lyssna. Nilsson som började med att berätta vad som är spioneri och vilka metoder som kan användas vid spioneri och vad som är de mest intressanta målen för spioneri mot Sverige. Han beskrev några spännande exempel på avslöjade spionage i Sverige. Han berättade sedan om svenska spioner. Avslutningsvis berättade Nilsson om spioner på Gotland. Som en lite överraskning kom sedan Gunnar Ekberg upp och talade om sina möten med en spion, ett mycket uppskattat och spännande inslag i föreläsningen. En diskussion följde efteråt där frågor ställdes om vilka metoder som användes idag och en del åhörares möten med personer som senare visade sig var spioner.

Rolf K. Nilsson

Rolf K. Nilsson

En ljudupptagning från föreläsningen finns att hämta här:
http://www.reecoy.com/historiska/forelasning20130117.mp3
(1 timme 8 minuter – mp3 – 64MB)

——————-

Kritik och lokalhistoria – två oförenliga storheter?
Källorna och hur man förhåller sig till dessa var ämnet när Anita Dahlberg och Leif Y Dahlberg höll föredrag med efterföljande diskussion vid Historiska föreningens arrangemang på måndagskvällen, den 26 november. Ett tiotal personer hade mött upp för att lyssna på föredraget och delta i diskussionen. De delade upp föredraget i två delar. Den första delen bestod av en kort resumé av den bok om Rone som de skrivit. Den andra delen av föredraget ägnade de åt att presentera och reflektera över sju olika problemområden gällande källor och deras tillförlitlighet. Ackompanjerat med föredraget visade de en mängd olika bilder. Efter föredraget följde en livlig diskussion där mötesdeltagarna dels delade med sig av de problem de stött på och dels ställde frågor till föredragshållarna. Det var många olika historier som kom fram och även en del förslag på fortsatta arbeten och en del kritik på utförda arbeten.

D-afton Anita Leif Dahlberg

En ljudupptagning från diskussionsaftonen finns att hämta här: http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20121126.mp3
(1 timme 40 minuter – mp3 – 94MB)

——————-

Bröder i döden. Bilder av första världskriget.
Minnesmärken och bilder från första världskriget var ämnet när
docent/universitetslektor i konstvetenskap Eva Nodin höll höll
föredrag med efterföljande diskussion vid Historiska föreningens arrangemang på måndagskvällen, den 15 oktober. Ett femtontal personer hade mött upp för att lyssna på föredraget och delta i diskussionen. Nodin visade en mängd bilder dels på minnesmärken, allt från mindre statyer till gigantiska anläggningar. Hon visade även exempel på affischbilder som använts för att rekrytera människor till att på ett eller annat sätt stödja sitt land i kriget. Efter föredraget följde en diskussion med många frågor av olika art, det var allt från syfte med minnesanläggningarna till hur de klarat andra världskriget och om de vårdas i nutid.

D-afton Eva Nodin

En ljudupptagning från diskussionsaftonen finns att hämta här:
http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20121015.mp3
(1 timme 5 minuter – mp3 – 60MB)

——————-

Bysantiska konstnärliga traditioner inom den gotländska konsten på 1100-talet
De bysantiska dragen i gotländsk kyrkokonst var huvudtemat när fil. dr. Svetlana Vasilyeva höll föredrag med efterföljande diskussion vid Historiska föreningens arrangemang på måndagskvällen, den 24 september. Ett tjugofemtal personer hade mött upp för att lyssna på föredraget och delta i diskussionen. Vasilyeva hade delat upp föredraget i två delar, först talade hon om två olika teorier om hur influenser kommit till Gotland. I den andra delen fokuserade hon på begreppet ”bysantinskt”. Vasilyeva framförde olika teorier och forskningsresultat samt drog vissa slutsatser av dessa. Den efterföljande diskussionen blev mycket bred från vilka folkslag som hade kontakt med Gotland vid denna tid ned till om man kunde konstatera hur många olika målarmästare/konstnärer som målat de olika motiven. Frågorna var många och diskuterades livfullt även av de andra deltagarna.

Svetlana Vasilyeva talar om bysantinsk konst

Svetlana Vasilyeva talar om bysantinsk konst

En ljudupptagning från diskussionsaftonen finns att hämta här: http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20120924.mp3
(1 timme 10 minuter – mp3 – 66MB)

——————-

Östertull och andra förändringar i Visby
Stadens förvandling i stort och Visbys förändringar i synnerhet var några av de ämnen som Robert Ahlman föreläste om när Historiska föreningen vid HGo hade diskussionsafton på måndagskvällen, den 27 augusti. Ett tjugofemtal personer hade mött upp för att lyssna på föredraget och delta i diskussionen. Ahlman började med ett omvärldssvep och arbetade sig sedan mot Visby och gjorde nedslag i förändringar från 1950-talet och fram till mitten av 1970-talet. Diverse olika fastigheters förändringar avhandlades, från Medborgarhuset/Borgen till Länna Gård (som egentligen var Länna Park) och från underjordisk garage under Östertull till operahus på Södertorg. Ahlman berättade om det politiska spelet och citerade bland annat olika nyckelpersoners uttalande i de olika frågorna som i dagens ljus kunde te sig lite humoristiska stundtals. Många av de närvarande åhörarna kunde berätta om egna upplevelser från en eller flera tillfällen av det som belystes i föredraget. Detta bidrog till en livlig och stundtals skrattframkallande diskussion efter själva föredraget.

En ljudupptagning från diskussionsaftonen finns att hämta här:
http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20120827.mp3
( 1 timme, 10 minuter – mp3 – 64,8MB)
Radio Gotland intervjuade Robert Ahlman om detta på morgonen. För att lyssna, klicka här:
http://sverigesradio.se/sida/ljud/4111460

——————-

Domkyrkans ljuskronor
Måndagen den 13 augusti spred Jürgen Beyer ljus över Domkyrkans ljuskronor. Ett trettiotal personer lyssnade intensivt till hans berättelse som började med att han talade om ljuskronorna som symbol och deras funktion. Därefter berättade han om var och en av ljuskronorna, vem som donerat dem och vilka detaljer som är speciellt intressanta. Mycket information kom fram som man kanske inte alltid tänkt på, exempelvis att vissa donatorer krävt att deras ljuskrona skall hänga över en speciell grav och liknande. Mot slutet kom även framtiden och moderniseringen av ljustekniken på tal, liksom hur kyrkobesökaren egentligen klarade att läsa ur psalmbok och bibel i den dunkla belysningen i kyrkan förr i tiden. Detta var ett samarrangemang mellan Historiska Föreningen och Domkyrkoförsamlingen, Stifthistoriska sällskapet och Sensus.

D-afton Jurgen Beyer

Gotlands Tidningar hade en artikel innan föreläsningen:
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=786381

——————-

Kolera på Gotland och i Visby
Måndagen den 23 januari 2012 samlades ett femtontal åhörare för att lyssna på Johannes Daun när han pratade om ”kolera på Gotland och i Visby”. Daun beskrev koleran symtom/effekter som sjukdom och hur den spridits, dels i världen, sedan i Sverige för att därefter landa på Gotland och i Visby. Daun beskrev även hur utveckling vänt från att kolerafallen minskat till att de åter ökar i världen. Efter följde en livlig diskussion där kolerafallen i olika socknar diskuterades men även Visby stad. En fråga förblev dock obesvarad, det var den om var i Visby, eller dess närhet, kolerasjukhuset låg.

Historiska föreningens diskussionsafton den 23 januari 2012, Johannes Daun

Historiska föreningens diskussionsafton den 23 januari 2012, Johannes Daun

En ljudupptagning från diskussionsaftonen finns att hämta här:
http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20120123.mp3 (mp3 – 61,5MB)

——————-

Varför bör vissa kyrkor sprängas?
Tisdagen den 22 november 2011 samlades ett femtontal personer för att lyssna på Torsten Svensson när han berättade om olika kyrkor och deras öden. Svensson talade på temat ”Sprängning eller pärkplan”- ”Den gotländska kyrkobyggnadens framtid” med anledning av före detta ärkebiskopens brors uttalande om att han ansåg att vissa kyrkor borde sprängas. Föreläsare och diskussionsledare var Torsten Svensson som genom en odyssé av bilder guidade mötesdeltagarna genom en flora av olika kyrkor samt det öde de mött. Torsten Svensson visade på att vissa kyrkor fick tjänstgöra i mellan 40 och 60 år innan de fick gå i pension. Andra kyrkor har betydligt längre livstid. Torsten Svensson visade även bilder på hur man konverterat kyrkor i Storbritannien till allt möjligt från privatbostäder till utställningslokaler och pubar. Efter föreläsningen följde en livlig och inspirerande diskussion som förde till en hel del eftertankar.

Ljudupptagning finns att hämta här:
http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20111122.mp3 (mp3 – 65MB)

——————-

Forntida skåror i gotländsk sten
Måndagen den 18 april 2011 samlades ett tiotal personer för att lyssna på Olov Gibson när han berättade om sina teorier om hur slipskårorna uppstått i den gotländska stenen. Mycket kort beskrivet kan man säga att hans teorier bygger på att ett hjul är orsaken till skårorna. Gibson beskrev med hjälp av små modeller, som han byggt själv, och genom praktiska tester som visade på hans teorier kring hur skårorna kan ha uppstått. Den månghövdade publiken deltog aktivt i diskussionen och förde fram sina egna teorier.

D-afton Olov Gibson

Olov Gibson har bifogat bilderna han visade, klicka här för att se dem:
http://www.reecoy.com/historiska/Diskussionsafton-18-april.pdf

Vi har även spelat in föreläsningen. På grund av tekniska problem är det avbrott i inspelningen. Den finns i tre delar på mellan 12 MB och 28 MB. Klicka här för att lyssna/ladda ner:
Del 1 http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20110418del1.mp3
Del 2 http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20110418del2.mp3
Del 3 http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20110418del3.mp3

——————-

Hansakatastrofen och hjälpkryssare 4
Den 21 februari 2011 samlades ett 40-tal personer för att lyssna på och diskutera med Jakob Ringbom runt ämnet S/S Hansa och Hjälpkryssare 4 den ödesdigra natten då Hansa gick under.
Jakob Ringbom berättade om kända och okända fakta om Hansakatastrofen och diverse uppgifter som florerat omkring den. Bland de källor han använt fanns bland annat en hittills okänd ljudinspelning. Åhörarna kom snabbt in i diskussionen och dels ifrågasatte men kom även med ytterligare nya uppgifter om Hansa och Hjälpkryssaren 4 även kallad Waria. Det märktes att detta var ett ämne som intresserade och engagerade.

En utförligare presentation finns här. Presentation Hansakatastrofen
http://www.reecoy.com/historiska/Seminarie%20och%20Diskussionsafton%20kr…

Hela diskussionsaftonen spelades in, för att lyssna på den, klicka här:
http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20110221.mp3
(203 MB, mp3, 1 tim. 28 min)

Innan diskussionsaftonen intervjuade SR/P4/Radio Gotland Jakob Ringbom. Klicka här för att komma till sidan:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4362170

——————-

Brott och straff
Den 17 januari 2011 ledde Torsten Daun diskussionsaftonen under temat ”Brott och Straff”. En radiointervju finns från SR/Släktband att lyssna på angående samma tema som Torsten Daun medverkade i, klicka här för att lyssna:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2068&grupp=12007&a…

——————-

Dagsverken på Gotland
Nästa tillfälle var den 22 november klockan 18.00 i sal B12 på Högskolan ingång till vänster om huvudentrén. Temat var ”Dagsverken på Gotland” och diskussionen leddes av John Huttu. En ljudinspelning finns, klicka här:
http://www.reecoy.com/historiska/diskussionsafton20101122.mp3
Den är två timmar lång (112MB – mp3-format).

——————-

Visbys bebyggelse – östertull
Först ut var Robert Ahlman som förde en diskussion kring förändringen av Visbys bebyggelse med fokus på området Östertull från omkring 50-talet och framåt.

D-afton Robert Ahlman_2