Seminarier & alumnträffar

I samband med föreningens boksläpp av GUSEM så hålls ett seminarium där artikelförfattarna får möjlighet att presentera sina artiklar. Ett av föreningens mål är att regelbundet arrangera träffar för alumner.

Ansvarig för seminarium och alumnträffar är Jakob Ringbom, kontakta honom för mer information.

Hansa_Affisch

Seminarium om Hansakatastrofen
Med anledning av att det var 70 år sedan Hansakatastrofen hölls ett seminarium med Hansa som tema den 24 november 2014.
Föreläsare:
Ulf Palmenfelt: ”Minnen massiva som isberg”
Staffan Berglind: Om forskningen kring den nyutkomna boken ”Hansa har sänkts.”
Jakob Ringbom: Föreläser om Hansas undergång och den tekniska utredningen.Drygt 50 personer slöt upp till en intressant eftermiddag med olika vinklingar på ämnet kring Hansakatastrofen. Ulf Palmenfeldt berättade hur man kan ha upplevt katastrofen och hur man minns och återberättar händelsen efteråt. Staffan Berglind berättade om forskningen runt Hansa, vad som frammkommit och inte minst vad man kunde ha förväntat sig, men som tystats ner av någon anledning. Jakob Ringbom berättade om den tekniska utredningen och visade bilder från hur utredningen samlade och strukturerade de fynd som återfanns från Hansa.

Collageseminarie_Hansa 

Föreläsarna vid seminariumet, Jakob Ringbom (tv), Ulf Palmenfelt (uh),
Staffan Berglind (nh)

Seminarium om spel i historieutbildningen
På onsdagskvällen, den 20 februari 2013, samlades knappt tjugo personer för att aktivt delta i olika spel som används av gymnasieläraren Mattias Tordai, Helsingborg. Han började med att kort presentera tre spel som deltagarna sedan fick möjlighet att pröva. De två första spelen var kortspel där det ena gick ut på att en person beskriver ett givet ord, en historisk händelse eller ett historiskt ting exempelvis. Det andra kortspelet hade fyra påståenden och man skulle plocka bort det påstående som inte stämde. Det sista spelet var ett rollspel som tilldrog sig kring de gamla landskapslagarna. Ett antal personer skulle agera utifrån givna ramar i tinget och lagmannen genomförde förhöret och meddelade utfallet. Deltagarna var mycket engagerade och tyckte att det var ett pedagogiskt och intressant sätt att lära ut historia.

Mattias Tordai Mattias Tordai

Historiska_romanen_affisch

Den historiska romanen
Ett tjugofemtal personer samlades samlades till Historiska föreningen vid HGos arrangemang för att lyssna på författare till historiska romaner. Författarna Ronnie G. Lundin och Jakob Ringbom beskrev sitt arbete kring hur de gått till väga för att kombinera historiska fakta med fiktiva inslag för att smälta ihop det till en intressant berättelse. De beskrev problem och lyckostunder som de frapperats mot i processen för att komma fram till det färdiga verket. Ronnie G. Lundin fokuserade på att berätta om bakgrunder och förutsättningar i hans skrivande av de två historiska romaner med Fårö som utgångspunkt som han hittills publicerat. Han ackompanjerade sin berättelse med många bilder på ställen och personer som figurerar i hans berättelser. Jakob Ringbom berättade om sin fascination av Jeanne d’Arc som nu resulterat i ett färdigt manuskript som väntar på publicering. Han hade utgått från att skriva en biografi men sedan upptäckt att det var en historisk roman han skulle skriva. Mot slutet av föreläsningen delgav även författaren Torgeir Leander Henriksen som berättade litet om sin kommande bok. Efter föreläsningen blev det en stunds fria samtal tillsammans med kaffe som föreningen bjöd på.

 

Den första träffen anordnades den 9 december 2010. Det var en mycket intressant och informationsrik kväll. Bland annat närvarade Robert Ahlman som talade om olika forskningsprojekt inom högskolan, däribland Culture Clash or Compromise samt ett projekt om en gotländsk officer i amerikanska inbördeskriget. Man kan se en början på en trend i form av att socialhistoria börjar ta mer plats nu. Michael Scholz informerade om sitt projekt om forskning kring turismen på Gotland. Vidare berättade Olof Hansson om sin avhandling rörande prästerskapet och tiondet bland annat på Gotland. Gun Westholm informerade om kommande utställningar vid Gotlands Museum som bland annat omfattar arbetet med en Geopark och konserveringsfråga kring hur vi bevarar Gotlands kyrkor. Kvällen avslutades med lite varm glögg och mingel där deltagarna fick möjlighet att fördjupa sig i vad som är på gång forskningsmässigt på Gotland.