Årsboken GUSEM

GUSEM 7 finns nu ute till försäljning!

Mattias Legnér skriver om Behandlingen av kulturminnen under första världskriget: dokumentation, debatt, propaganda.
Thorgunn Snædal skriver Om de gotländska runorna.
Gunilla Jonsson skriver om Tryckerierna, tidningarna och tryckfriheten på Gotland under 1800-talets första decennier.

GUSEM 7 finns att köpa för 200 kr i bokhandeln, på Landsarkivet och i Fornsalen. Den kan beställas från Bokhandeln Wessman & Pettersson, tel. 0498-21 11 12, fax. 0498-24 83 50, e-mail info@wessmanbok.se

Föreningen ger ut en skriftserie vid namn GUSEM (Gutilandorum universitas scholarium et magistrorum, sammanfattningen av lärare och lärjungar med gotländsk anknytning). Första numret gavs ut under hösten 2009.

GUSEM finns att köpa i de lokala bokhandlarna bland annat och finns till försäljning på den årligen återkommande bokmässan på Almedalsbiblioteket i Visby. Det går även bra att köpa boken på nätet via hemsidan Books-on-Demand http://shop.books-on-demand.com/list_search.asp?lang=sv&q=gusem

Det sjunde numret, och tillika sjunde årgången, av föreningens tidskrift, GUSEM, är under produktion. Den väntas bli klar att presenteras i slutet av oktober – början av november 2016.

Det är nu dags att förbereda nästa årgång. Vi inbjuder föreningens medlemmar men också vem som helst som kan känna sig manad att bidra med en artikel till GUSEM 8!

Huvudsyftet med tidskriften är att presentera den historiska forskning som pågår på och om Gotland och i synnerhet den som sker vid Campus Gotland Uppsala Universitet. Således innehåller skriften både forskning som handlar om Gotland och sådan som behandlar helt andra frågor och geografiska regioner. Forskning om Gotland som pågår vid annat lärosäte presenterar vi med glädje och har många år haft bidrag från sådana, både inrikes och utrikes.

Vi fortsätter gärna på temat i nr 7, ett historiskt perspektiv på förändringar i städers bebyggelse och de olika avsikter som kan ligga bakom. Särskilt gärna skulle vi ta emot bidrag som belyser förändringen av Visby innanför murarna. Som vanligt är vår ambition också att presentera aktuell forskning, om Gotland eller av forskare med någon form av gotlandsanknytning.

Stoppdatum för inlämning av artiklar är 2017-03-31. Vi uppmanar artikelförfattare att läsa igenom och följa våra skrivregler, se nedan.

Artiklar skickas till föreningens ordförande, Torsten Daun på adress [förnamnefternamn1944]@[gmail.com] OBS! adressen före snabel-a skall skrivas i en följd utan punkter!

Från nummer 6 kan man få sin artikel vetenskapligt prövad. Den publiceras då under egen avdelning där det anges att prövning skett.

För att kunna bidra med en artikel till Tidskriften GUSEM krävs att man följer föreningens skrivregler: gusemskrivregler

En översikt av GUSEMs innehåll med kort beskrivning av artiklarna finns här: http://www.reecoy.com/historiska/innehallgu

Gusem_5

I samband med Historiska föreningens årsmöte lördagen den 24 maj 2014 årsmöte var det boksläpp av det femte numret av föreningens tidskrift GUSEM. Trots skinande sol och varmt väder hade omkring 20 personer sökt sig till Almedalsbibliotekets föreläsningssal för att lyssna på intressanta beskrivning som fyra av de författare som har artiklar införda i GUSEM 5 berättade om.

Dagen innan boksläppet, den 23 maj 2014, intervjuade Håkan Erlandsson i programmet ”God morgon Gotland” Torsten Daun och Magnus Götherström. Ljudklipp: http://www.reecoy.com/historiska/gusem5-radiogotland.mp3

Förutom aktuell forskning har GUSEM 5 ett sidotema som i detta nummer är arkitektur och inredning. Först ut att tala var Marie Clausén som forskar om renoveringsideal och kulturarv i Stockholms sekelgamla lägenhetsbestånd. Torsten Svensson förevisade och berättade om ett urval helgonbilder som återspeglar hans artikel vilken handlar om en rapport han sammanställt över de gotländska helgonavbildningarna. Därefter berättade Eva Tordai om den gotländske konservatorn Carl Wilhelm Petterson. Tryggve Siltberg berättade dels om hur man enklast använder ett stort verk om Petreius och hans texter samt om sägner om fetaliebröderna och om Gotlands förlorade folkdiktning.

Gusem_4

På måndagskvällen, den 27 maj 2013, presenterade Historiska föreningen vid Högskolan på Gotland det fjärde numret av tidskriften GUSEM. Redaktör för tidskriften är Torsten Daun, tillika föreningens ordförande. Redaktionskommittén har samtliga övriga styrelseledamöter varit, det vill säga, Eva Nodin, Eva Tordai, Jakob Ringbom, John Huttu, Robert Ahlman samt Magnus Götherström.

Inför ett tjugotal åhörare höll fyra av artikelförfattarna korta anföranden om vad deras artiklar handlar om. Först ut var Malin Dahlström som talade om samarbeten och företag kalkstens-industrin på Gotland under åren 1890–1975. Därefter talade Mattias Legnér utforskar historien om Per-Arvid Säve och den gotländska medeltiden. Torsten Svensson talade på temat ”de fyra elementens raseri – om några gotländska kyrkotorns öden och äventyr” som han illustrerade med ett stort antal bilder på torn i nutid och hur de sett ut förr i tiden. Den fjärde talaren var Tryggve Siltberg som belyste kollektivism och bysammanhållning i Gotlands lokalsamhälle.

Gusem_3

Historiska föreningen genomförde måndagen den 28 maj 2012, boksläppet för GUSEM 3. Ett trettiotal personer kom för att lyssna på de många föreläsarna som berättade, med utgångspunkt från den artikel de författat i GUSEM 3, om det ämne som intresserat dem.

Föreläsningarna sträckte sig från brevkorrespondens mellan en socken på Gotland till Påven i Rom till en gotländsk överste som deltagit i det amerikanska inbördeskriget. Andra ämnen var forna tiders kunskap om medicin ur ett etnologiskt perspektiv. Åhörarna fick även höra stavningens utveckling och gotlandspressens arbete med de restriktioner som svenska staten satte upp. I halvtid fanns möjlighet att bekanta sig med boken, föreningen och andar besökande. Allt som allt bjöds åhörarna på en bred blandning av ämnen som både intresserade och väckte nytt intresse bland åhörarna.

Gotlands Tidningar recenserade GUSEM 3: Från rättstavning till botgöring – och mord
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=7711195

Gusem_2

GUSEM nummer två publicerades den 19 september 2011.
GUSEM 2 – Innehåll, en kort presentation av de spännande artiklarna som finns i detta nummer. http://www.reecoy.com/historiska/121-gusem_2-omslag-110821b-mindre_fil.pdf

Boksläppet recenserades i Gotlands Allehanda:
Gotlandstrafikens utveckling huvudtema i ny tidskrift
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=7116007

Även Gotlands Tidningar skrev om GUSEM 2:
Hur många gårdar fanns det förr – och skall vi ta färjan till Västervik?
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=7117945

Gusem_1

Första numret av GUSEM publicerades den 28 september 2009. En kort beskrivning av innehållet finns i dokumentet här:
http://www.reecoy.com/historiska/gusem-back.pdf

Gotlands Tidningar skrev en artikel om boksläppet: Historiskt ögonblick för öns historiker
http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=5539827